Som coneixedors de la importància de tenir coberta l’empresa en la seva totalitat:

Des del patrimoni fins a una pèrdua financera o qualsevol sinistre que pugui comportar la paralització de la seva activitat. Per això oferim un tracte personalitzat, valorant les necessitats de l’empresari i comparem amb les millors companyies del mercat, a fi de trobar la millor oferta

Modalitats contractables:

  • Danys materials
  • Responsabilitat Civil
  • Construcció
  • Averíes de maquinària
  • Accidents de conveni
  • Colectius de vida i salut