Avís legal

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MARESBROKER CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL SOCIETAT VINCULADA A FIATC MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (en endavant MARESBROKER) us informa que és titular del web www.maresbroker.com

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, MARESBROKER fa constar les dades següents: MARESBROKER CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL SOCIETAT VINCULADA A FIATC MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, amb CIF B59053504, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom 11874, Llibre 670, Foli 017) i en la Direcció General d’Assegurances amb la clau DGSFP J-3890, i té el domicili fiscal a: Ronda d’Alfons X el Savi, 70 – local 1, Mataró (08301), Barcelona. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del tel. 937 562 616 o el correu electrònic: info@maresbroker.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest web es regeix per les lleis espanyoles i la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els noms i les marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius són propietat del titular d’aquest web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts i dels de la resta del web, inclosos els programes informàtics, bases de dades, edició, programació, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, dissenys, textos i gràfics, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació per aquest web o la contractació i utilització dels serveis que s’ofereixen implica una cessió total o parcial d’aquests drets en benefici de l’usuari. Per tant, es prohibeix copiar, modificar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir per qualsevol mitjà els continguts totals o parcials d’aquest web sense autorització prèvia i expressa dels titulars dels drets corresponents.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la informació d’aquest web i tot el material al qual fa referència es difon amb caràcter purament informatiu.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació d’interès, MARESBROKER pot incloure enllaços a webs de tercers en el seu web. No obstant això, no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests webs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o es relacionin amb els webs enllaçats, atès que estan fora del seu control.

MARESBROKER no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest web ni de cap infracció de les condicions, normes o instruccions que s’estableixen en aquest avís legal.

MARESBROKER no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius en aquest web ni en el servidor que el subministra, així com tampoc no en garanteix la invulnerabilitat. D’acord amb això, no es fa responsable dels danys i perjudicis que aquests elements puguin causar a l’usuari o a tercers.

MARESBROKER no garanteix l’aplicació d’aquest avís legal en els accessos a aquest web a través d’enllaços de tercers, ni tampoc en enllaços d’aquest web a altres webs. D’acord amb això i amb el que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tots els enllaços de tercers cap a aquest web hauran de conduir a la pàgina principal o d’entrada i no podran realitzar cap modificació, limitació o cap tipus de manifestació sobre aquest web, garantint així el compliment de la resta de les previsions d’aquesta normativa.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La utilització d’aquest web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal dels usuaris. Qualsevol disputa que pugui derivar de la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on MARESBROKER tingui fixada la seva activitat.