En aquesta secció s’exposa la política de privacitat desenvolupada per MARESBROKER CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL SOCIETAT VINCULADA A FIATC MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (en endavant MARESBROKER), per tal de protegir la informació de caràcter personal que ens pugueu facilitar quan visiteu aquest web.

D’acord amb el règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, MARESBROKER informa que totes les dades que l’usuari faciliti quan visiti aquesta pàgina s’incorporaran als fitxers de tractament que són responsabilitat de MARESBROKER d’acord amb les finalitats expressades en el moment de la recollida en aquest web, de conformitat amb la normativa vigent.

Els processos de tractament es realitzaran sempre amb el més profund respecte per la vostra confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable, en particular mantenir la informació en secret i adoptar mesures de prevenció destinades a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Per a conèixer la política de MARESBROKER en relació amb el tractament de galetes o cookies, entreu a Política de cookies.

Us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i limitació o oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual haureu d’afegir una còpia del vostre DNI, a una de les adreces següents:

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades? MARESBROKER CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL SOCIETAT VINCULADA A FIATC MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (en endavant MARESBROKER)
Adreça postal: Ronda d’Alfons X el Savi, 70 – local 1, Mataró (08301), Barcelona

Correu electrònic: info@maresbroker.com

Telèfon: 937562516

Per què recollim dades personals? A MARESBROKER tractem les dades que ens faciliteu per dur a terme els nostres processos de comercialització i distribució de productes d’assegurança.

D’altra banda, tractarem les vostres dades amb finalitats analítiques per poder adequar els nostres serveis a les vostres necessitats.

Finalment, a MARESBROKER tractem la informació que ens faciliteu amb una finalitat comercial relacionada amb els nostres productes i serveis. Aquesta activitat comercial es pot realitzar per qualsevol canal (correu postal, correu electrònic o per via telefònica).

Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran durant el termini legal establert per a la prescripció de responsabilitats i un cop finalitzada l’obligació de custòdia de la documentació.
Podem tractar les dades personals que ens proporcioneu? Per a poder tractar les vostres dades personals, a MARESBROKER fem servir diferents bases legals, principalment el compliment de les obligacions contractuals i el consentiment.
Les dades que sol·licitem són necessàries per a poder identificar-vos, conèixer les vostres característiques personals i prestar el servei.

D’altra banda, necessitem les vostres dades bancàries per a procedir al cobrament dels serveis prestats.

A més, necessitem conèixer les vostres necessitats mèdiques per a poder oferir els serveis assistencials.

A qui comunicarem les dades personals que tractem? Les dades personals que ens proporcioneu no es cediran a tercers si no és per obligació legal.

Per tal de prestar certs serveis comptem amb empreses externes que els ofereixen a MARESBROKER i que s’encarreguen del tractament. Aquests encarregats del tractament estan establerts en territori de la Unió Europea.

MARESBROKER no realitzarà en cap cas transferències internacionals de les vostres dades.
Quins drets teniu com a interessat? Teniu dret a accedir a les vostres dades personals i a sol·licitar-ne la rectificació si són incorrectes. També podeu oposar-vos al tractament d’aquestes dades o sol·licitar que siguin suprimides, si considereu que ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, també teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, de manera que a MARESBROKER només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment, podeu exigir que MARESBROKER, com a responsable del tractament, us lliuri les vostres dades personals en un format d’ús comú i de lectura mecànica per a transmetre-les a un altre responsable.

Us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i limitació o oposició enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual haureu d’afegir una còpia del vostre DNI, a les adreces següents:

Ronda d’Alfons X el Savi, 70 – local 1, Mataró (08301), Barcelona

Per a més informació http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php